sport.television.ee | Andmete töötlemine
Andmete töötlemine

Levira automaatkaameratega loodud andmete töötlemise kord

1. Vastutav töötleja: AS Levira, registrikood 10203566, asukoht Kloostrimetsa tee 58a, Tallinn, e-post: levira@levira.com, tel 6804 000.
2. Andmete töötlemise eesmärk: spordivõistluste ja muude hallist tellitud ürituste videoülekannete tootmine
3. Andmete töötlemise õiguslik alus: avalikus kohas avalikustamise eesmärgil toimuva heli- või pildimaterjali jäädvustamine (isikuandmete kaitse seaduse § 11).
4. Salvestiste säilitamise aeg: 1.aasta sündmuse toimumisest
5. Levira automaatkaameratega ei looda ega töödelda mingil moel isikuandmeid
6. Andmete minimaalsus ja ülekannete õigused: Kaamera käivitatakse Levira juhtimiskeskusest üksnes hallis toimuvatelt sündmustelt videoülekannete tootmiseks, mille on sündmuse korraldaja vahetult Leviralt või spordihallilt tellinud. Muul ajal on kaamera väljalülitatud olekus.